فروش

آپارتمان ۶۸ متری در شهرک اندیشه کد : ۵۰۹۳

متـراژ ۶۸ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۲۰۰۱
فروش
فروش

۶۸ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : B 1097

متـراژ ۶۸
قیمت ملک:
۱۴۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۰۸۶۰
فروش
فروش

۶۸ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : B 1032

متـراژ ۶۸
قیمت ملک:
۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۹۷۰۱
فروش
فروش

۶۸ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : B 1005

متـراژ ۶۸
قیمت ملک:
۱۵۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۹۶۰۵
فروش
فروش

۶۸ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : B 918

متـراژ ۶۸
قیمت ملک:
۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۹۵۱۵
فروش