فروش

آپارتمان ۶۲ متری در شهرک اندیشه کد : ۵۰۴۶

متـراژ ۶۲
قیمت ملک:
۱۶۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۷۹۲
فروش
فروش

آپارتمان ۶۲ متری در شهرک اندیشه کد : ۵۰۴۵

متـراژ ۶۲
قیمت ملک:
۱۵۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۷۸۲
فروش