فروش

۶۰ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : ۱۰۴۵

متـراژ ۶۰
قیمت ملک:
۱۷۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۴۴۸
فروش

رهن اپارتمان ۶۰ متری در شهرک اندیشه

متـراژ ۶۰
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۰۹۲۹
فروش

۶۰ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : A 1033

متـراژ ۶۰
قیمت ملک:
۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۰۵۱۵
فروش