فروش

۵۷ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : ۵۰۲۱

متـراژ ۵۷
قیمت ملک:
۱۰۹.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۴۶۷
فروش
فروش

۵۷ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : B 1108

متـراژ ۵۷
قیمت ملک:
۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۰۹۷۶
فروش