فروش

آپارتمان ۵۶ متری در شهرک اندیشه کد : ۱۰۳۹

متـراژ ۵۶
قیمت ملک:
۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۶۴۰
فروش
فروش

۵۶ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : ۱۰۱۶

متـراژ ۵۶
قیمت ملک:
۱۸۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۲۵۰
فروش
فروش

۵۶ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : A 1089

متـراژ ۵۶
قیمت ملک:
۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۰۹۳۸
فروش
فروش

۵۶ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : A 1073

متـراژ ۵۶
قیمت ملک:
۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۰۷۶۸
فروش