فروش

آپارتمان ۵۰ متری در شهرک اندیشه کد : ۱۰۵۴

متـراژ ۵۰
قیمت ملک:
۱۱۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۶۰۱
فروش
فروش

آپارتمان ۵۰ متری در شهرک اندیشه کد : ۱۰۵۸

متـراژ ۵۰
قیمت ملک:
۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۵۵۹
فروش
فروش

۵۰ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : A 1049

متـراژ ۵۰
قیمت ملک:
۹۹.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۰۵۴۵
فروش
فروش

۵۰ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : A 1016

متـراژ ۵۰
قیمت ملک:
۳۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۹۶۷۲
فروش