فروش

۴۹ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : ۱۰۲۵

متـراژ ۴۹
قیمت ملک:
۹۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۳۲۶
فروش
فروش

۴۹ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد ۱۰۱۵

متـراژ ۴۹
قیمت ملک:
۱۱۹.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۱۹۵
فروش
فروش

۴۹ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : A 1083

متـراژ ۴۹
قیمت ملک:
۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۰۸۷۱
فروش