فروش

۴۶ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : B 1099

متـراژ ۴۶
قیمت ملک:
۸۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۰۸۸۵
فروش