فروش

آپارتمان ۴۷متری شهرک اندیشه کد۱۸۷

متـراژ ۴۷ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۶۸۶.۲۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۴.۶۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۷۰۵
فروش