فروش

آپارتمان ۸۰ متری شهرک اندیشه کد۱۷۷

متـراژ ۸۰ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۱.۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۹.۰۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۶۷۸
فروش