فروش

آپارتمان ۶۳ متری شهرک اندیشه کد۱۷۴

متـراژ ۶۳ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۱.۰۴۵.۸۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۶.۶۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۶۷۶
فروش