فروش

آپارتمان ۶۷متری شهرک اندیشه کد۱۷۳

متـراژ ۶۷ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۸۵۷.۶۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۲.۸۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۶۷۳
فروش