فروش

آپارتمان ۶۷متری شهرک اندیشه کد۱۶۹

متـراژ ۶۷ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۸۷۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۶۶۴
فروش