فروش

آپارتمان ۵۱ متری شهرک اندیشه کد۱۶۸

متـراژ ۵۱ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۶۳۷.۵۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۶۶۱
فروش