فروش

آپارتمان ۵۱ متری شهرک اندیشه کد۱۶۸

متـراژ ۵۱ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۶۶۱
فروش