فروش

ویلایی دوبلکس در شهرک اندیشه فاز سه

متـراژ ۲۶۵
قیمت ملک:
۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۵۴۲
فروش