فروش

مغازه ۲۳ متری با سند تجاری شهرک اندیشه

متـراژ
قیمت ملک:
۲۷۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۷۳۹
فروش