فروش

۷۷ متر اپارتمان فازیک اندیشه کد ۱۶۳

متـراژ ۷۷ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۱.۰۳۹.۵۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۳.۵۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۶۱۴
فروش