فروش

۷۷ متر اپارتمان فازیک اندیشه کد ۱۶۳

متـراژ ۷۷ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۶۱۴
فروش