فروش

آپارتمان ۶۵ متری شهر اندیشه کد ۱۶۱

متـراژ ۶۵ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۸۷۷.۵۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۳.۵۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۵۹۷
فروش
فروش

۱۵۴ متر اپارتمان شهر جدید اندیشه کد ۱۵۴

متـراژ ۵۵ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۴.۹۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۵۶۰
فروش