فروش

اپارتمان ۶۰ متری یک خواب کد : A 391

متـراژ ۶۰ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
کـد ملک:
۲۹۷۵
فروش