فروش

اپارتمان ۵۵ متری شهر جدید اندیشه

متـراژ ۵۵ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۳۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۶۲۶
فروش