رهن آپارتمان ۷۲ متری در شهرک مریم

متـراژ ۷۲ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
مکـان:
کـد ملک:
۱۱۱۳۹