فروش

ویلایی دوبلکس در شهرک اندیشه فاز سه

متـراژ ۲۶۵
این ملک فروخته شد!
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۵۴۲
فروش