فروش

واحد ۴۰ متری در شهرک اندیشه

متـراژ ۴۰ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۵۳۴
فروش