فروش

آپارتمان ۴۵ متری شهرک اندیشه فاز یک

متـراژ ۴۵ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ ندارد
قیمت ملک:
۱۹.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۵۱۲
فروش