فروش

باغچه ۵۰۰ متری چهار دیواری کد : M1013

متـراژ ۵۰۰
قیمت ملک:
۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
کـد ملک:
۱۹۸۵
فروش