فروش

باغچه ۵۰۰ متری چهار دیواری کد : M1013

متـراژ ۵۰۰
قیمت ملک:
۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
کـد ملک:
۱۹۸۵
فروش
فروش

باغ ویلا ۲۰۵۰ متری با درختان میوه و زینتی

متـراژ ۲۰۵۰
قیمت ملک:
۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
کـد ملک:
۹۲۱
فروش
فروش

باغ ویلا ۷۰۰ متری در شهریار

متـراژ ۷۰۰
قیمت ملک:
۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
شهریار
کـد ملک:
۹۰۹
فروش
فروش

باغچه ۸۰۰ متری نزدیک شهرک اندیشه

متـراژ
قیمت ملک:
۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۷۴۱
فروش
فروش

باغچه ۱۵۰۰ متری زیبا در شهریار

متـراژ ۱۷۰
قیمت ملک:
۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
شهریار
کـد ملک:
۷۰۵
فروش