فروش

اپارتمان ۷۸ متری دو خواب کد : B 351

متـراژ ۷۲ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
کـد ملک:
۱۳۳۶
فروش