فروش

اپارتمان ۷۷ متری دو خواب کد K 365

متـراژ ۷۷ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۶۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
کـد ملک:
۱۳۷۳
فروش