فروش

اپارتمان ۷۴ متری دو خواب کد : B397

متـراژ ۷۴ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۳۹.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
کـد ملک:
۱۷۲۷
فروش