فروش

اپارتمان ۷۲ متری دو خواب کد B 342

متـراژ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
کـد ملک:
۱۲۹۰
فروش
فروش

اپارتمان ۷۲ متری دو خواب کد B 338

متـراژ ۷۵ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۳۹.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
کـد ملک:
۱۲۴۱
فروش