فروش

اپارتمان ۶۳ متری دو خواب کد B 392

متـراژ ۶۳ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۳۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
کـد ملک:
۱۶۹۷
فروش
فروش

۶۳ متر اپارتمان در شهرک اندیشه

متـراژ ۶۳ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۳۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۶۱۲
فروش