فروش

اپارتمان ۳۸ متری دو سال ساخت کد A 333

متـراژ ۳۸ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
کـد ملک:
۱۷۸۲
فروش