فروش

اپارتمان ۶۹ متری شهرک اندیشه

متـراژ ۶۹ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۵۹۰
فروش