فروش

اپارتمان ۶۷ متری در شهرک اندیشه

متـراژ ۶۷ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۳۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۵۳۸
فروش