فروش

اپارتمان ۶۵ متری شهرک اندیشه

متـراژ ۶۵ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۶۴۴
فروش