فروش

اپارتمان ۶۴ متری دو خواب کد B 383

متـراژ ۶۴ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
کـد ملک:
۱۶۶۰
فروش
فروش

اپارتمان ۶۴ متری دو خواب کد B 382

متـراژ ۶۴ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
کـد ملک:
۱۵۹۲
فروش
فروش

اپارتمان ۶۴ متری شهرک اندیشه

متـراژ ۶۴ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۵۸۳
فروش