فروش

اپارتمان ۶۴ متری شهرک اندیشه

متـراژ ۶۴ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۵۸۳
فروش