فروش

اپارتمان ۵۷ متری فول امکانات زیر قیمت

متـراژ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
کـد ملک:
۱۰۷۶
فروش
فروش

اپارتمان ۵۷ متری شهرک اندیشه

متـراژ ۵۷ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۶۵۶
فروش