فروش

اپارتمان ۵۵ متری یک خواب کد : A 311

متـراژ ۵۵ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
کـد ملک:
۱۷۱۶
فروش
فروش

اپارتمان ۵۵متری یک خواب کد k 386

متـراژ ۵۵ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
کـد ملک:
۱۵۱۴
فروش
فروش

اپارتمان ۵۵ متری شهر جدید اندیشه

متـراژ ۵۵ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۶۲۶
فروش