فروش

اپارتمان ۵۴ متری تک خواب کد K 363

متـراژ ۵۴ - اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
کـد ملک:
۱۳۶۴
فروش
فروش

اپارتمان ۵۴ متری شهر جدید اندیشه

متـراژ ۵۴ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۶۳۶
فروش