فروش

اپارتمان ۴۲ متری تک خواب کد : A 335

متـراژ ۴۲ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
کـد ملک:
۱۷۹۳
فروش
فروش

اپارتمان ۴۲ متری ۳ سال ساخت کد K 382

متـراژ ۴۲ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ ندارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
کـد ملک:
۱۴۸۹
فروش
فروش

اپارتمان ۴۲ متری اندیشه فاز یک

متـراژ ۴۲ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۵۸۷
فروش