فروش

اپارتمان ۴۲ متری ۳ سال ساخت کد K 382

متـراژ ۴۲ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ ندارد
قیمت ملک:
۲۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
کـد ملک:
۱۴۸۹
فروش
فروش

اپارتمان ۴۲ متری اندیشه فاز یک

متـراژ ۴۲ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۵۸۷
فروش