فروش

اپارتمان ۳۹ متری در شهرک اندیشه

متـراژ ۳۹ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۶۶۹
فروش