فروش

اپارتمان ۴۸ متری ۳ سال ساخت کد : K 372

متـراژ ۴۸ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
کـد ملک:
۱۴۲۰
فروش
فروش

آپارتمان ۵۹ متری شهرک اندیشه

متـراژ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۲۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۷۲۴
فروش