فروش

اپارتمان ۵۱ متری در شهرک اندیشه

متـراژ ۵۱ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۵۳۰
فروش