فروش

۸۸ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : B 1030

متـراژ ۸۸
قیمت ملک:
۱۸۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۹۶۹۰
فروش