فروش

آپارتمان ۸۵ متری در شهرک اندیشه کد : ۵۰۱۲

متـراژ ۸۵
قیمت ملک:
۲۷۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۸۰۵
فروش
فروش

آپارتمان ۸۵ متری در شهرک اندیشه کد : ۵۰۳۸

متـراژ ۸۵
قیمت ملک:
۱۵۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۶۸۴
فروش