فروش

آپارتمان ۸۳ متری در شهرک اندیشه کد : ۵۰۸۳

متـراژ ۸۳ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۲۷۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۸۳۳
فروش
فروش

۸۳ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : B 920

متـراژ ۸۳
قیمت ملک:
۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۹۵۳۱
فروش