فروش

آپارتمان ۷۴ متری در شهرک جدید اندیشه کد : ۵۰۳۲

متـراژ ۷۴
قیمت ملک:
۱۶۹.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۶۲۸
فروش
فروش

۷۴ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : B 1079

متـراژ ۷۴
قیمت ملک:
۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۰۷۵۷
فروش