فروش

آپارتمان ۷۲ متری در شهرک اندیشه کد : ۵۰۲۴

متـراژ ۷۲
قیمت ملک:
۲۱۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۷۷۱
فروش